top of page

TEKST

Korrektur

Gjennom en grundig korrekturlesing setter vi fokus på rettskriving, grammatikk og rett tegnsetting, slik at din tekst legges på et høyt akademisk nivå.

Vi tilbyr dette for bøker, manus, kronikker, avhandlinger og annen tekst.

Språkvask

Med språkvask mener vi at vi "vasker" teksten på en måte som gir teksten et strukturelt løft og økt lesbarhet. Hvor vi i korrekturen fokuserer på at bokstavene og tegnene er plassert riktig, vil vi i språkvasken fokusere på helheten slik at tekstens kvalitet øker.
 

Manusløft

Om det er snakk om et filmmanus, scenemanus eller et manus for en bok, har vi verktøyene for å hjelpe deg med å få frem ditt budskap på riktig måte. Enten det gjelder språklig kvalitet, omformuleringer eller komposisjon, kommer vi med konkrete tilbakemeldinger som du kan velge å benytte deg av.

bottom of page